Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Kontynuuj do kasy

Regulamin

 1. Sklep Internetowy prowadzi zamówienia on-line produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do lokalu.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  • w przypadku dowozu do klienta - do 45 min od momentu potwierdzenia zamówienia
  • w przypadku odbioru osobistego - do 15 min, chyba że zamawiajacy zastrzegł sobie dokładną godzinę odbioru.
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić przy odbiorze.
 8. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 9. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 10. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 11. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym Hta Brand, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 12. Złożenie zamówienia W Sklepie Internetowym, oznacza akceptację zasad wynikających z poniższego regulaminu sprzedaży przez klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych nim w zasad.
 13. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do fotografii, wyłączności posiadania praw autorskich zamieszczanych na stronie sklepu. Pobieranie fotografii bez Zgody sklepu jest nielegalne i narusza ustawy o ochronie treści własności intelektualnej.